กิจกรรม ขว.ทอ.

กลุ่มผลงาน KM ขว.ทอ.รับรางวัลใ...

9/1/2020 9:32:39 AM
วันศุกร์ที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ กลุ่มผลงาน KM ขว.ทอ.ขึ้นรับรางวัลในงานมหกรรม KM ทอ.โดยในปีนี้ มีกลุ่มผลงานของ กขฝล.ฯ/กขธ.ฯ รับรางวัล Premium Innovation Award และ ...

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี 2563

8/27/2020 12:59:30 PM
พล.อ.ต.วรวิทย์ บุตรยี่ รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ นำข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศ ออกกำลังกาย

จก.ขว.ทอ.มอบรางวัลให้กลุ่มผลงา...

8/7/2020 12:31:39 PM
จก.ขว.ทอ.มอบรางวัลให้กลุ่มผลงาน KM ขว.ทอ. ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ซึ่งเข้ารอบ 2 ทั้ง 3 กลุ่ม และได้รับรางวัล 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Combat I...

สถานการณ์ข่าวภายในประเทศ

คำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์ก...

9/2/2020 9:48:46 AM
คำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ ๙/๒๕๖๓เรื่อง แนวปฏิบัติตาข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก...

สถานการณ์ข่าวต่างประเทศ

การฝึกร่วมทางทะเลของกองเรือแคส...

4/12/2021 1:44:09 AM
เขตทหารภาคใต้ (Southern Military District) ของรัสเซียกำลังเคลื่อนย้ายเรือยกพลขึ้นบก และเรือรบติดตั้งปืนใหญ่ จำนวนมากกว่า ๑๐ ลำ จากกองเรือแคสเปียน (Caspi...

การรักษาความปลอดภัย

ปรับมาตรการเปิด-ปิดช่องทาง ทอ....

6/5/2020 9:38:43 AM
คณะกรรมการกำกับดูแล มาตรการ รปภ.ทอ.โดย พล.อ.ท.คงศักดิ์ จันทรโสภา รอง เสธ.ทอ.ฝขว.จัดการประชุม เพื่อกำหนดมาตรการ รปภ.ในพื้นที่เขต ดอนเมือง ให้สอดรับกับข้อ...

รายงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

5/28/2020 1:53:07 PM
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ บ.100/2560 เรื่อง โครงสร้างการแบ่งงาน ภายใน หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนร...

การบรรยาย ในหัวข้อการอบรมจิตสำ...

5/15/2020 10:22:21 AM
การบรรยาย ในหัวข้อการอบรมจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย

องค์ความรู้

บ. F-35 Lightning II ทอ.เดนมาร์ก

11/16/2020 5:07:14 PM
สน.ผชท.ทอ.ไทย/สตอกโฮล์ม ขอรายงานข้อมูลความก้าวหน้าในการจัดหา และแผนเข้าประจำการของ บ. F-35 Lightning II ทอ.เดนมาร์ก

สรุปข้อมูลการบรรยายเรื่อง Norw...

11/16/2020 5:00:31 PM
สรุปข้อมูลการบรรยายเรื่อง Norwegian Security Policy Priorities and the Next Long-term Plan โดย COL.Bjørn Stai, Defence Attaché to Sweden, Royal Norwegia...

BLUE WINGS 2020

9/15/2020 10:58:45 PM
สน.ผชท.ทอ. ไทย/เบอร์ลิน ขอนำเรียนการฝึก BLUE WINGS 2020 ที่นับเป็นครั้งแรกที่กองทัพอากาศอิสราเอลมาเยือนเยอรมนี ด้วยเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 6 ลำ

ปฏิทิน

คู่มือการใช้งานระบบ KMS

คู่มือการผลงานส่งประกวด

7/10/2018 3:04:40 PM
คู่มือสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

คู่มือสำหรับ ADMIN

7/10/2018 3:00:36 PM
คู่มือการใช้งาระบบจัดการองค์ความรู้ระดับ ADMIN

คู่มือสำหรับ Publisher และ Member

7/10/2018 3:02:15 PM
คู่มือการใช้งาระบบจัดการองค์ความรู้ระดับ Publisher และ Member

ข่าวสารจากสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ

KM

การจัดการความรู้ของ สน.ผชท.ทอ....

5/28/2020 11:23:59 AM
การจัดทำองค์ความรู้ในการปฏิบัติภารกิจของแต่ละ สน.ผชท.ทอ. ไทย/ต่างประเทศ

ลอนดอน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid...

12/1/2020 9:26:13 PM
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหราชอาณาจักร ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๓ เวลา ๒๐๐๐ น. สรุปได้ดังนี้ ๑. ผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สะสม รวมทั้งสิ้น ๑...

สตอกโฮล์ม

สถานการณ์ COVID-19 ในสวีเดน เด...

1/11/2021 5:39:25 AM
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 8-10 ม.ค.64

เบอร์ลิน

ประชุมสรุปผล Milestone 7 ในโคร...

11/16/2020 5:02:52 PM
ในวันที่ 12 พ.ย.63 ผชท.ทอ.ไทย/เบอร์ลิน ในฐานะกรรมการตรวจรับฯ เข้าร่วมประชุมสรุปผล Milestone 7 ในโครงการ อว.นำวิถี IRIS-T โดยมี พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ...

มอสโก

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ

7/6/2021 2:08:32 PM
เมื่อ ๒ ก.ค.๖๔ น.อ.นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผชท.ทอ.ไทย/มอสโก และภริยา พร้อม น.อ.สรรเสริญ สาโดด ผชท.ทร.ไทย/มอสโก และภริยา ร่วมรับประทานอาหารค่ำตามคำเชิญ ของ ...

วอชิงตัน

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19...

12/8/2020 5:09:22 AM
สน.ผชท.ทอ.ไทย/วอชิงตัน ขอรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๒๐๐๐ น. (เวลาท้องถิ่นกรุงวอชิงตัน) สร...

แคนเบอร์รา

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ...

1/7/2021 6:42:50 AM
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำวันที่ ๗ ม.ค.๖๔ (สถานะ ๖ ม.ค.๖๔)

โตเกียว

กิจกรรม สน.ผชท.ทอ.ไทย/โตเกียว

12/18/2020 1:13:49 PM
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗๐๐ ออท.ไทย ณ กรุงโตเกียว และภริยา เดินทางมาตรวจเยี่ยม สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว และเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ ผ...

โซล

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/โซล

10/27/2020 6:43:16 PM
ภริยา ผชท.ทอ.ไทย/โซล เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน Peruvian Sama Lunch ณ บ้านพักของ ผชท.ทหารเปรู ณ กรุงโซล เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๓

ปักกิ่ง

กิจกรรม ผชท.ทอ.ไทย/ปักกิ่ง และ...

1/8/2021 10:38:51 AM
กิจกรรม ผชท.ทอ.ไทย/ปักกิ่ง และข่าวสาร สปจ.ประจำเดือน ธ.ค.63

จาการ์ตา

ร่วมงาน ECO print class ของสมา...

12/13/2020 8:03:07 AM
เมื่อ 9 ธ.ค.63, 0800 คุณจิตตินันท์  มโนสิทธิศักดิ์ ภริยา ผชท.ทหาร (ทอ.) ไทย/จาการ์ตา เข้าร่วมงาน ECO print class

มะนิลา

รายงานข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื...

10/16/2020 8:02:30 AM
รายงานข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในฟิลิปปินส์ (สถานะ ๑๕ ต.ค.๖๓)

ฮานอย

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ. ไทย/ฮานอย

12/21/2020 4:48:13 PM
เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๓ น.อ.ประภาส เอี่ยมโมฬี ผชท.ทอ.ไทย/ฮานอย เข้าร่วมงานวันสถาปนากองทัพประชาชนเวียดนาม ครบรอบ ๗๖ ปี ณ กห.วน.

นิวเดลี

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/นิวเดลี

12/4/2020 1:22:25 PM
ผชท.ทอ.ไทย/นิวเดลี ภริยา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ถวายบังคม รวมทั้งพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...

สิงคโปร์

สถานการณ์ COVID-19 ในสิงคโปร์

11/23/2020 11:17:43 PM
(สถานะ ๒๓ พ.ย.๖๓)

กัวลาลัมเปอร์

สน.ผชท.ทอ.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ ได...

10/5/2020 10:27:01 AM
สน.ผชท.ทอ.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การสนับสนุนกำลังพล แก่ กงสุลไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่ขอเดินทา...

พนมเปญ

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/พนมเปญ

1/13/2021 11:17:49 AM
ผชท.ทอ.ไทย/พนมเปญ ร่วมการประชุมระหว่าง General Vong Pisen ผบ.ทสส.กพช. กับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส.ไทย ผ่านระบบทางไกลออนไลน์

เวียงจันทน์

กิจกรรม สน.ผชท.ทอ.ไทย/เวียงจันทน์

12/8/2020 4:21:13 PM
วันที่ 4 ธ.ค.63, 0630 ผชท.ทอ.ไทย/เวียงจันทน์ และภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ รวมทั้งเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพ...

ย่างกุ้ง

ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สง...

6/11/2021 12:19:25 PM
เมื่อ 23 มี.ค.64 พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสธ.ทหาร ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาผ่านระบบ VTC ร่วมกับ ผชท.ทบ.ไทย/ย่างกุ้ง, ผชท.ทร...

Administrator