กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข่าวกรองอิ...

** ผบ.ศรภ.บก.ทท. และคณะ ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนข่าวกรองอินโดนีเซีย ประจำ ๖๓ **
                ระหว่างที่ น.อ.วสุ  มโนสิทธิศักดิ์ ผชท.ทหาร (ทอ.) ไทย/จาการ์ตา เดินทางเข้ารับการฝึก นรอ.  ในการนี้ ได้มอบหมายให้
พ.อ.ปกรณ์  สุทธิลักษณ์  รอง ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/จาการ์ตา ให้การต้อนรับและรับรองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ พล.ท.วิชัย ชูเชิด
ผบ.ศรภ.บก.ทท. และคณะ  (Armed Forces Security Center, Royal Thai Armed Forces ; AFSC, RTARF) เดินทางเยือน
อินโดนีเซีย ในฐานะแขกของหน่วยข่าวกรองยุทธศาสตร์ กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย (BAIS TNI) ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๖๓                   
                ในการนี้ ผบ.ศรภ.ฯ และัคณะ ได้พบปะและประชุมกับหน่วยงานความมั่นคง และองค์กรศาสนาหลักของอินโดนีเซีย ดังนี้
                1.  หน่วยข่าวกรองยุทธศาสตร์ กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย (BAIS TNI) เป็นหน่วยข่าวกรองทางทหารอินโดนีเซีย
ขึ้นตรงต่อ บก.ทสส.อินโดนีเซีย โดยมี พล.อ.ต.Kisenda Wiranatakusumah  เป็น ผบ.หน่วยข่าวกรองยุทธศาสตร์ 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติอินโดนีเซีย (KABAIS TNI)
                2.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติอินโดนีเซีย (BIN) เป็นหน่วยข่างกรองแห่งชาติอินโดนีเซีย ขึ้นตรงตรงสำนัก ปธน.อินโดนีเซีย
โดยมี พล.ต.อ.Budi Gunawan เป็น ผบ.สำนักข่าวกรองฯ
                3. องค์กรศาสนา นะห์เฎาะตุ้ลอุลามาอ์ (Nahdlatul Ulama-NU) เป็นองค์กรศาสนาที่เป็นมุสลิมซุนนีสายเก่าเช่นเดียวกับ
มุสลิมส่วนใหญ่ในไทยและมาเลเซีย ดำรงความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาแบบมุสลิมสายกลาง (moderate) และมีความอดทนอดกลั้น
tolerance ยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยยอมรับหลักการปัญจศีลของชาติ โดย NU มีเครือข่ายทั้งโรงเรียน
องค์กร โรงเรียนสอนศาสนา และมหาวิทยาลัย เป็นกลไกหนึ่งของรัฐในการร่วมดำรงรักษาหลักการปัญจศีลมิให้ถูกละเมิด/ทำลาย
โดยการสอดส่องการเรียนการสอนศาสนาอิสลามของกลุ่ม หรือองค์กร หรือโรงเรียน ที่สอนศาสนาแบบบิดเบือนหรือส่งเสริมความรุนแรง
โดยมี Prof.Dr.KH. Said AqilSiroj, M.A. เป็นผู้นำองค์กรฯ โดยมีศูนย์กลางองค์กรอยู่ที่กรุงจาการ์ตา
                4.  องค์การศาสนา มูฮัมมาดียะห์ (Muhammadiyah) ก่อตั้งองค์กรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้มุสลิมอินโดนีเซียเป็น
อิสลามบริสุทธิ์ (Pure Islam) ยึดมั่นในคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์ ปัจจุบันองค์กรมูฮัมมาดียะห์เป็นองค์กรมุสลิมใหญ่เป็นอันดับ 2
ในอินโดนีเซียรองจาก NU มีสมาชิกประมาณ ๓๐ ล้านคน (อนึ่ง องค์กรมูฮัมมาดียะห์ มีความเชื่อมโยงกับไทยโดย ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลานของโต๊ะครูหะยีอะหมัด ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งองค์กรมูฮัมมาดียะห์ หรือบิดาของ
ดร.วินัย เป็นลูกของอะหมัด ดะห์ลัน) ทั้งนี้ แนวทางของมูฮัมมาดียะห์คือต้องการให้อิสลามใน อซ.เป็นอิสลามบริสุทธิ์ (ไม่มีความเชื่อ
หรือจารีตดั้งเดิมหรือจากศาสนาอื่นเจอปน) โดยมี Dr. H. Haedar Nashir, M.Si เป็นผู้นำองค์กรศาสนา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงจาการ์ตา
และเมืองย๊อกยาการ์ตา

ปฏิทิน

คู่มือการใช้งานระบบ KMS

คู่มือการผลงานส่งประกวด

7/10/2018 3:04:40 PM
คู่มือสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

คู่มือสำหรับ ADMIN

7/10/2018 3:00:36 PM
คู่มือการใช้งาระบบจัดการองค์ความรู้ระดับ ADMIN

คู่มือสำหรับ Publisher และ Member

7/10/2018 3:02:15 PM
คู่มือการใช้งาระบบจัดการองค์ความรู้ระดับ Publisher และ Member

ข่าวสารจากสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ

ลอนดอน

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ. ไทย/ลอนดอน

2/16/2020 3:26:12 AM
ผชท.ทอ.ไทย/ลอนดอน ได้เข้าร่วมการประชุมทีมประเทศไทยวาระพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศกับสหราชอาณาจักร

สตอกโฮล์ม

Italian Armed Forces Day

2/11/2020 8:36:15 PM
เมื่อ ๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๒๐๐-๑๔๐๐ ผชท.ทอ.ไทย/สตอกโฮล์ม และ รรก.ผชท.ทหาร ไทย/สตอกโฮล์ม ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส Italian Armed Forces Day ณ Embassy of...

เบอร์ลิน

งานเลี้ยงรับรอง ณ สอท.เม็กซิโก

2/21/2020 9:07:14 PM
เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๓ ผชท.ทอ.ไทย/เบอร์ลิน เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๗ ปี ของกองทัพบกเม็กซิโกและ ครบรอบ ๑๐๕ ปี ของกองทัพอากาศเม็กซิโก

มอสโก

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ

2/20/2020 4:45:57 PM
คุณวราวุธ นันทนพิบูล ผู้จัดการสถานีการบินไทย ณ กรุงมอสโก และภริยา เชิญ น.อ.นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผชท.ทอ.ไทย/มอสโก และภริยา รับประทานอาหารค่ำ

วอชิงตัน

พิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียนในว...

2/11/2020 5:42:42 AM
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563 น.อ.รุ่งเรือง ชุนหกิจ รอง ผชท.ทอ.ไทย/วอชิงตัน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

แคนเบอร์รา

เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๓ น.อ.อังคาร อิ...

2/20/2020 9:25:58 AM
เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๓ น.อ.อังคาร อินทรา ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา-เวลลิงตัน และ รรก.ผชท.ทหารไทย/แคนเบอร์รา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓

โตเกียว

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/โตเกี...

1/3/2020 8:49:20 AM
ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ ธ.ค.๖๒ ผชท.ทอ.ไทย/โตเกียว, ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว และ ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ร่วมกับ สอท.ไทย/โตเกียว ถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ สมเด...

โซล

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/โซล

2/18/2020 11:05:44 AM
ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ., พญ.วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. และคณะรวม 7 คน เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัท Korean Aerospace Industri...

ปักกิ่ง

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/ปักกิ่ง

1/21/2020 4:25:13 PM
ในวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๓ ผชท.ทอ.ไทย/ปักกิ่ง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กรุงปักกิ่ง

จาการ์ตา

การจัดงานเลี้ยงรับรอง และทำบุญ...

2/18/2020 10:04:38 PM
การจัดงานเลี้ยงรับรอง และทำบุญเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓

มะนิลา

การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก...

2/20/2020 1:13:18 PM
เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๓, ๑๐๐๐ - ๑๒๓๐ น.(เวลาท้องถิ่น) สน.ผชท.ทอ.ไทย/มะนิลา ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่นักบินและลูกเรือ บ.ล.๘ ซึ่งแวะพัก ณ Villamor Air Ba...

ฮานอย

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/ฮานอย

2/21/2020 4:27:36 PM
น.อ.ประภาส เอี่ยมโมฬี ผชท.ทอ.ไทย/ฮานอย และภริยา ให้การต้อนรับและรับรอง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเ...

นิวเดลี

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/นิวเดลี

1/20/2020 5:24:12 PM
เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ น.อ.จุมพล คล้อยภยันต์ ผชท.ทอ.ไทย/นิวเดลี ร่วมงานสวนสนามและงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก อินเดีย

สิงคโปร์

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ. ไทย/สิงคโปร์

2/19/2020 3:41:11 PM
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ สน.ผชท.ทอ.ไทย/สิงคโปร์ ร่วมรับ-ส่ง บ.C-130 และส่ง บ.F-5TH, RTAF U1 (Load ขึ้น บ.C-130) และคณะ จนท.ทอ., จนท.ฝูง.๒๑๑, ฝูง.๔๐๔ รวม ๔๓...

กัวลาลัมเปอร์

ผชท.ทอ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ...

2/19/2020 1:43:32 PM
ในวันที่ ๓๑ ต.ค. – ๑ พ.ย.๖๒ ผชท.ทอ. ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย-มซ. ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

พนมเปญ

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/พนมเปญ

2/19/2020 10:14:20 AM
งาน Melodies of Friendship ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชา

เวียงจันทน์

กิจกรรม สน.ผชท.ทอ.ไทย/เวียงจันทน์

2/21/2020 11:05:16 AM
งานวันกองทัพรัสเซีย

ย่างกุ้ง

ผบ.ทอ.เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่...

2/12/2020 12:33:50 AM
เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ ม.ค.๖๓ ผชท.ทอ.ไทย/ย่างกุ้งและ ภริยา ให้การต้อนรับ ผบ.ทอ.และภริยาพร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ ตา...

Administrator